Investigator amb la empresa

El desenvolupament de les tecnologies i la infraestructura de la empresa actual generen conflictes que requereixen d’una actuació professional.

Empresa1

Investigator Detectius disposa de serveis específics orientats a les complexitats del món laboral, industrial i financer. Serveis tant destinats a la ràpida resolució dels problemes com a la seva prevenció.

En aquest camp, la empresa ofereix un servei integral en les següents àrees:

 • Informes pre-laborals: obtenció i confirmació del historial laboral i acadèmic, nivell de conflictivitat laboral, promig de baixes i rendiment, etc...
 • Absentisme laboral: baixes fingides per a fins propis.
 • Baixa productivitat: utilització del horari laboral per a gestions personals.
 • Control del departament comercial (incompliment d’horaris, duplicitat de representacions, diferents ocupacions, frau en gastos de kilometratge i dietes, etc.).
 • Control del departament de compres: interessos personals amb les empreses proveïdores, cobro indegut de comissions, etc.
 • Controls d’ordre intern: emmagatzemament, transport, distribució, etc.
 • Deslleialtat dels directius: interessos personals en empreses de la competència, fugues d’informació i mètodes de treball o clients.
 • Littigation Suport
 • Verificació de l’horari laboral per activitats sindicals: utilització del horari laboral destinat a aquelles activitats per a fins propis, etc.
 • Furts, robatoris o desaparicions: diners, mercaderies, materials, etc.
 • Recuperació d’art i patrimoni.

 

S’ofereixen a més a més

 • Consultoria dedicada al frau empresarial
 • Serveis d’investigació i intel•ligència
 • Serveis financers forenses
 • Seguretat i gestió de crisis
 • Pèrdua desconeguda
 • Competència deslleial
 • Frau en el departament de compres
 • Falsificació de marques
 • Investigació de blanqueig de capital

 

Investigació de les relacions comercials

Conèixer les empreses amb les quals s’iniciarà una relació comercial o amb les quals es durà a terme una operació financera evita situacions conflictives.

Empresa2

Investigator Detectives realiza:

 • Informes financers a través dels quals es coneix la situació d’un soci o client potencial, així com esclariment de dubtes respecte a les empreses del seu entorn.
 • Localització de deutors i de béns per a la consecució d’un procés de litigis, un alçament de béns, etc.
 • Fallides fraudulentes
 • Solvències fingides: control i verificació
 • Localització de persones en l’àmbit internacional
 • Seguretat informàtica

 

Conflictes per culpa de tercers

 • Competència deslleial de terceres empreses
 • Intrusisme professional
 • Infraccions a la normativa de patents i marques: publicitat i falsificacions.
 • Sabotatges, xantatges, amenaces, anònims i coaccions.
 • Vigilància en fires, hotels, congressos, etc.

 

La informació es poder

Però ha de ser un poder rigorós amb si mateix, contrastat, administrat amb responsabilitat, i exposat a equanimitat i diligència.
Les conseqüències derivades de filtracions d’informació poden arribar a ser greus quan la empresa en qüestió es situa dins un mercat altament competitiu.
El coneixement per anticipat dels plans d’una empresa per part d’un competidor pot significar la diferència entre l’èxit i el fracàs.

Contra els incidents informàtics = Investigació digital

Si creu haver identificat un incident com la intrusió en el sistema o detecta símptomes de pèrdua de dades o fuga d’informació, contacti amb nosaltres.

                                        Global_1

Investigator Detectius exerceix la seva labor professional en els casos de:

 • Fuites d’informació
 • Espionatge industrial
 • Anàlisis forense
 • Preservació i assegurament de prova electrónica
 • Litigation suport