Investigació privada d’índole familiar

Els problemes personals són els més difícils de solucionar ja que, al afectar-nos directament, impedeixen que es discorri correcte i fredament en la majoria dels casos.

Infidelidad_2

Investigator Detectius afronta aquests conflictes de la manera més humana, amb el tacte que es requereix quan hi ha sentiments per al mig, amb suma serietat i màxima discreció.

 • Infidelitat conjugal. S’investiga per a conèixer la situació real.
 • Custodia dels fills. S’intenta demostrar la falta de dedicació o la incapacitat del cònjuge per a aquest fI.
 • Pensions. Determinació dels ingressos i la localització dels béns. Determinació del status social o nivell de vida, etc.
 • Informes prematrimonials. Obtenció de la informació necessària sobre el passat i el present de la persona qüestionada, per ajudar a la presa de decisions.
 • Comportament dels fills: Prevenció de drogues, sectes, etc.Determinació real de la situació i disseny del pla d’actuació.
 • Recerca de persones. Localització de persones tant en territori nacional com en l’exterior.

Pisadas

 • Anònims, amenaces, xantatges, etc. Investigació de l’origen i disseny del pla d’actuació.
 • Robatoris, furts i fraus
 • Herències. Localització i quantificació.
 • Informes prelaborals del personal domèstic. Obtenció i confirmació del historial laboral i acadèmic, nivell de conflictivitat laboral, mitja de baixes i rendiment, antecedents, etc.
 • Delictes privats
 • Criminalistes, investigació penal
 • Recuperació d’art i patrimoni
 • Negociacions policials