Investigator Detectius a Girona. Els millors detectius al seu servei.
Written by Carmen Orus
Monday, 11 August 2014 13:55
PDF Print E-mail
There are no translations available.

investigator

Investigator Detectius Girona, és una agència líder d'Detectius Privats al sector de la Investigació privada. El seu major éxit és deu a partir de les innovadores i Vigents Tècniques d'Investigació i l'Seu expert equip capaç d'escollir la tecnologia adequada per a cada cas.

L'empresa Investigator Detectius Girona ofereix el millor servei al client gràcies la seva pròpia selecció de tècniques per a actuar i resoldre cada un dels diferents casos que es presenten. Són diversos els anys en els que porten exercici aquesta feina, de manera que tindrà l'oportunitat de gaudir de la seva gran experiència. L'equip humà que constitueix l'empresa ha estat format tant de manera física com intel · lectual; així, d'aquesta manera, pot actuar davant de qualsevol imprevist amb total eficàcia. D'altra banda, en alguns moments es requeriran coneixements específics per solucionar algun problema. És per això que l'equip de Investigator Detectius Girona disposa d'un nombrós personal, ja sigui de criminalistes, advocats o experts en electrònica; a més, de tenir un total accés amb col · laboradors experts en segons quins matèries.

Ara bé, l'empresa ofereix els seus serveis per a la investigació de índoles familiar, ja que els problemes personals són, gairebé sempre, els més complexos de solucionar. És per això que aquest equip de professionals treballa i atén de forma humana, alhora que comprèn els sentiments dels seus clients. En aquest cas, aquests especialistes poden treballar tant en una infidelitat conjugal, recerca de persones, custòdia dels fills, amenaces, pensions, robatoris, fraus o furts, herències o informes pre-matrimonials entre molts altres.

Així mateix, Investigator Detectius Girona també realitza investigacions dins del món laboral, financer o industrial; pel fet que les noves tecnologies i infraestructures poden arribar a generar conflictes interns que necessiten una resolució professional, a més dels seus propis empleats. Dins d'aquest camp, els investigadors poden treballar en informes prelaborals, controls comercials, compres o d'ordre intern, baixa productivitat, absentisme laboral, furts i desaparicions o deslleialtat d'directes entre d'altres.

Finalment explicar, que l'empresa també ofereix serveis per a advocats pel fet que la investigació privada és un treball orientat a la consecució de dades, proves i informació, l'objectiu és saber tota la veritat.

Last Updated on Tuesday, 19 August 2014 13:50